1,500YEN电脑学BASIC1,500YEN电脑学BAS

2020-06-03 20:30:52 来源:智能影视663人评论

1,500YEN电脑学BASIC1,500YEN电脑学BAS

1,500Yen可以做乜?去日本都可以食到碗唔错嘅拉麵,但係用嚟买电脑?USB手指都买到嘅。

呢块细过卡片的电路板叫IchigoJam,係一部用作学习程式编写的单板电脑,内置咗IchigoJam BASIC,採用microUSB电源,只要接驳电视及PS/2键盘就可以立即用得。虽然只係得4KB记忆,但作为小学生程式编写学习用途都OK。

家阵小学大趋势係学Coding,一件便宜的学习工具,令学校会有更大动力去推动。虽然产品及网站内容以日文为主,不过BASIC唔算太複杂,老师应该唔难去解明,当然如果日后有更多英文材料就更好啦。

网址

最新图文推荐